Moderne tweedehands trapliften
Met garantie
Alle A-merken
Snel geleverd
Maatwerk mogelijk

Privacybeleid

Privacy- en cookiebeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 januari 2023.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid en plicht om uw privacy te beschermen. Smienk Trapliften respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren en wat uw rechten op dit gebied zijn.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Smienk Trapliften en de gelieerde ondernemingen. Smienk Trapliften is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteert u het privacybeleid.

 

Wanneer u uw contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mail- en huisadres aan ons doorgeeft, slaan we deze gegevens op om u in de toekomst te helpen. Bijvoorbeeld om een persoonlijk aanbod te doen voor een traplift of korting, of om te informeren of de traplift bevalt en of er nog wensen zijn.

 

Deze gegevens bewaren wij volgens de Europese richtlijnen van de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands vertaald als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Kort gezegd houdt het in dat we u toestemming vragen voor het bewaren van uw gegevens. Daarnaast mag u ons ook altijd vragen om de gegevens die bij ons bekend zijn te verwijderen.

 

Verdere informatie over ons privacybeleid:

 

1. Onze bedrijfsgegevens

Smienk Trapliften BV
Energieweg 12
8071 DA Nunspeet
Telefoon: 0341-768071
E-mail: info@smienktrapliften.nl

 

2. E-mailadres
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daar geen toestemming voor heeft verleend.

 

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres slechts voor het verzenden van informatie die u heeft aangevraagd of correspondentie omtrent offertes, levering en het onderhoud van uw traplift.

 

4. Telefoonnummer

Wij nemen enkel telefonisch contact met u op om u te informeren over producten en diensten.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • De goede invulling van een publiekrechtelijke taak
  • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

  • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding
  • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software

 

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of de persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neemt u dan contact met ons op.

 

10. Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of een verzoek tot inzage van uw persoonsgegeven wilt doen, dan kunt u contact opnemen via e-mail info@smienktrapliften.nl met daarin uw naam, telefoonnummer, postcode en huisnummer. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.

 

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld.

 

Gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van Smienk Trapliften en gelieerde ondernemingen uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Smienk Trapliften of die van een derde partij.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Smienk Trapliften of die van een derde partij.

 

Cookies

Voor ons cookiebeleid verwijzen we u graag naar onze cookiebeleidpagina.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, of als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, neem dan contact met ons op:

 

Smienk Trapliften
Energieweg 12
8071DA Nunspeet
0341-768071
info@smienktrapliften.nl