• nl
close
Over ons| Klantenservice
Klantwaardering:
8,8 1403 beoordelingen
Menu

Prinsjesdag 2018 Gevolgen voor ouderen

Prinsjesdag 2018 is weer achter de rug. Er zijn veel nieuwe plannen gepresenteerd, met als kernboodschap dat iedereen moet voelen dat het beter gaat met Nederland. Hoe zit het met deze belofte voor ouderen? We zochten het voor je uit.

Het eerste goede nieuws is het budget voor de zorg. Dat gaat in 2019 met 5 miljard euro omhoog ten opzichte van 2018. Aan de andere kant stijgen de uitgaven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met zeven procent, vanwege de stijgende vraag naar goede zorg en personeel, maar ook door nieuwe behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen, zoals trapliften. Er komt meer geld voor de ouderenzorg. Zo kan aandacht en goede zorg gegeven worden. Thuis, of in een verpleeghuis.

Bij de verhuizing naar een verpleeghuis behouden mensen hun recht op goede zorg en krijgen ze niet ineens minder uren zorg. Mensen die nu te weinig zorg krijgen, kunnen 25 procent extra zorg aanvragen. Zo kunnen mensen langer thuis in huis blijven wonen. Het ministerie van VWS stelt vanaf 2019 €30 miljoen beschikbaar om vernieuwende vormen van huisvesting te stimuleren.

Een overzicht van de goede (en slechte) aanpassingen als het gaat om ouderen in 2019
We beginnen met nog meer goed nieuws:

 1. Eigen bijdrage Wmo vanaf 2019 voor iedereen gelijk
  De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8 naar 4 procent. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.
 2. Zorgtoeslag gaat omhoog in 2019
  Voor eenpersoonshuishoudens stijgt de zorgtoeslag met maximaal ruim €90 en voor meerpersoonshuishoudens met ongeveer €275.
 3. De vermogensrendementsheffing gaat omlaag
  Het fictieve rendement gaat in 2019 omlaag naar 0,13 procent. Dat levert belastingvoordeel op voor ouderen met meer dan €30.000 spaargeld (box 3 vermogen)
 4. De ouderenkorting stijgt
  Het fiscale voordeel van de ouderenkorting stijgt licht, met ongeveer 160 euro. Deze wordt wel deels inkomensafhankelijk.
 5. Meer geld naar verpleeghuiszorg
  In 2019 gaat ongeveer 1,2 miljard euro meer naar zorg in verpleeghuizen.
 6. Energiebelasting op elektriciteit daalt
  De energiebelasting op stroom daalt in 2019. Hierdoor bespaart een gemiddeld huishouden enkele tientallen euro’s op de kosten voor elektriciteit. Helaas merk je hier in de praktijk weinig van, omdat de belasting op aardgas juist aanzienlijk stijgt.

Helaas ook het slechtere nieuws:

 1. Jaarlijkse premie zorgverzekering stijgt
  De basispremie voor de zorgverzekering stijgt in 2019 naar verwachting naar ongeveer 120 euro per maand, ofwel €1432 per jaar in totaal. Per maand betekent dat een stijging van ongeveer 11 euro. Uiteraard mogen zorgverzekeraars zelf de exacte premie bepalen. Het eigen blijft wel gelijk op €385 per jaar.
 2. Vermindering van aftrekbare zorgkosten
  De inkomstenbelasting wordt vereenvoudigd. Daardoor verdwijnen er aftrekposten. Vooral mensen met hogere inkomens kunnen hierdoor minder aftrekken. In 2019 is dat maximaal 49 procent, tot maximaal 37 procent in 2023.
 3. Lage btw-tarief gaat omhoog
  Het lage btw-tarief stijgt met 3 procent (van 6 naar 9 procent). Dit merken mensen vooral bij de boodschappen, medicijnen, de kapper en hulpmiddelen. Dit levert een kostenpost van ongeveer 300 euro per jaar op.
 4. Hypotheekrenteaftrek weer iets omlaag
  De hypotheekrenteaftrek daalt de komende jaren gestaag, naar een percentage van maximaal 37 procent. In 2019 is dat percentage nog 49,5 procent. Vanaf 2023 zal het percentage 37 procent zijn.
 5. Voordeel kleine hypotheekschuld verdwijnt
  Mensen die hun woning bijna of helemaal afgelost hebben, hoeven het eigenwoningforfait niet te betalen. Deze kosten mogen van het inkomen afgetrokken worden. Dat is geregeld in de Wet-Hillen. Deze aftrekpost wordt vanaf 2019 versoberd, totdat deze na 30 jaar helemaal niet meer bestaat. Elk jaar betaalt iemand met geen of een kleine schuld dus een steeds groter bedrag aan eigenwoningforfait.
 6. Huurtoeslag gaat omlaag
  Huurders krijgen vanaf 2019 gemiddeld 24 euro minder huurtoeslag. Dat wordt uitgebouwd tot 93 euro in 2023. In totaal worden 1,4 miljoen huurders hierdoor geraakt.
 7. Energiebelasting op aardgas stijgt
  De energiebelasting op gas gaat omhoog in 2019. Gemiddeld levert dat een extra kostenpost van €150 per jaar op aan de kosten voor aardgas.
 8. Gemeentelijke belastingen gaan omhoog
  De gemeentelijke heffingen gaan omhoog, doordat de gemiddelde woningwaarde met circa 8 procent gestegen is.

Hoe zit het met de koopkracht van ouderen in 2019?
Al deze voor- en nadelen zorgen in 2019 voor een stijging van de koopkracht van ongeveer 1,5 procent. Hierbij zijn afhankelijk van het inkomen en het aantal personen in een huishouden relatief grote verschillen mogelijk. De koopkrachtstijging of -daling ligt in ieder geval tussen -0,9 procent en plus 2,8 procent. Gepensioneerden leveren in principe niet in, maar gaan er minder op vooruit dan andere bevolkingsgroepen. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 30.000 euro of meer gaan er volgens het Nibud het meest op vooruit.

Auteur:
21 september 2018
Auteur:
21 september 2018