Datum: 14-05-2019

Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

Er bestaat in Nederland tussen verschillende gemeenten op dit moment veel ongelijkheid in de hoogte van de eigen bijdrage Wmo. Deze verschillen worden veroorzaakt doordat gemeenten tot op zekere hoogte vrij zijn om zelf deze bedragen te bepalen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals grootte van het huishouden met een partner en het vermogen, stijgt of daalt deze eigen vierwekelijkse bijdrage. In 2019 gaat alles veranderen.

De ministerraad heeft ingestemd met een algemene maatregel, waarbij de maximale eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 17,50 euro per 4 weken gaat bedragen. Dit is in de vorm van een abonnement en komt overeen met maximaal 227,50 euro per jaar. Elke gemeente mag deze bijdrage zelfs nog verlagen, maar het bedrag van 17,50 euro is altijd het maximum. Dat is goed nieuws voor iedereen die recht heeft op hulp(middelen) of ondersteuning vanuit de gemeente!

Hoewel gemeenten zich zorgen maken over de betaalbaarheid van deze nieuwe plannen, hebben de coalitiepartijen in het regeerakkoord afgesproken dat bij de berekening van de eigen bijdrage in de Wmo niet meer naar de hoogte van het inkomen, het vermogen en het gebruik van zorg mag worden gekeken. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat ruim 180.000 mensen voordeel zullen hebben van de nieuwe maatregel. Gemiddeld besparen zij jaarlijks zo’n 1.000 tot 1500 euro.